Sandplay - Terapi for børn

Jeg tilbyder sandplay-terapi for børn, der har brug for hjælp til at bearbejde svære indre tilstande og kriser. Sandplay er en terapeutisk metode, der kan bruges til mennesker i alle aldre, men som er særligt velegnet til børn, da terapien benytter sig af symbolverdenen til at udtrykke det, der er svært at sætte ord på.

Der kan være mange grunde til at barnet har brug for terapi. I sandplay arbejder jeg med børn der har været udsat for kriser og belastninger i forbindelse med skilsmisse, sygdom eller dødsfald i familien; børn der mistrives i skolen og har sociale vanskeligheder, samt børn der udviser tegn på depression, har tilknytningsforstyrrelser, lider af lavt selvværd og børn hvis livsglæde på den ene eller anden måde er kompromitteret.

Hvad er sandplay?

Sandplay foregår i et rum med to små sandkasser og en masse små figurer, legetøj og symboler, som repræsenterer elementer fra mange forskellige verdener. Ved at arbejde og lege i sandet med symbolerne, kan barnet kommunikere i et visuelt narrativt sprog, fortælle sin historie og udtrykke sin indre verden. 


I sandplay kan alt ske og intet er forbudt. Det er er fristed – et kreativt rum, hvor terapien foregår på barnets egne præmisser og kommunikationen foregår via barnets indre sprog, udtrykt gennem symbolerne og deres placering i sandkassen. Som terapeut fungerer jeg som vidne eller medspiller i barnets proces. 

Når et barn er i sandplay bliver det ofte synligt, hvilke vilkår barnet har, hvad barnet har oplevet og hvad det er oppe imod. I sandkassen sker der en aflastning og bearbejdning af de vanskelige tilstande og indre pres barnet oplever, som giver plads for en positiv udvikling.  

Sandplay blev udviklet i 50’erne af den schweiziske psykoanalytiker Dora Kalff og bygger på C.G. Jungs teorier om, at menneskets psyke grundlæggende er et selvregulerende system, der under de rette, trygge forhold også er selvreparerende. Det vil sige, at vi rummer en evne til selv at bearbejde og behandle vores følelsesmæssige sår og konflikter.

Når et barn skal starte i sandplay-forløb

Når et barn skal i sandplay-terapi, forudsætter det løbende samtaler med forældrene (eller omsorgspersoner) om, hvordan de kan støtte og forstå barnets udvikling i terapien. Før barnet starter i sandplay, vil der være et indledende møde med forældrene, hvor de har mulighed for at uddybe hvilke udfordringer og ressourcer de oplever barnet har, samt hvad de ønsker der skal komme ud af terapien.

Forældrene vil kun ikke være til stede i rummet under terapien i det omfang det er nødvendigt for at barnet føler sig tryg i situationen.

Ved afslutning af hver session tages der fotos af barnets sandbilleder som samles i en mappe og gives til barnet efter endt forløb.

-En session er af en times varighed

Leg & forskning

Lisbeth Myer Zacho som i 70’erne bragte metoden til Danmark skriver om sandplay: Forskning viser, at kreativ aktivitet har stor værdi for udvikling af begge hjernehalvdele og for hjernens evne til at samarbejde. Når det kreative, symbolske udtryk kombineres med terapeutens empatiske kontakt, sker der en udvikling af personens ressourcer og healing af psyken (…). Leg er afgørende for udvikling og sandplay er en invitation til leg. Det er optagetheden i legen der betyder noget. Optagetheden er beslægtet til koncentration eller en slags hviletilstand hvorfra barnet kan komme i kontakt med sin kreativitet.

Sandplay terapi for børn, Psykoterapi