Indre uro

Angst,

Hyberaktivitet,

Hybersensitivitet,

Handlingslammelse,

Tankemylder,

Koncentrationsbesvær,

Mentale blackouts,

Trang til at isolere sig,

Energiforladthed, irritabilitet ,

Aggressivitet, svimmelhed, kvalme, søvnbesvær, selvbebrejdelse, følelsen af at miste kontakten til sig selv og følelsen af at være fremmed for sig selv.