Psykoterapi med fokus på dine ressourcer

Jeg er privatpraktiserende psykoterapeut i Nørre Snede og tilbyder individuel samtaleterapi og parterapi.

Psykoterapi er professionel støtte til at samle mod og styrke til ønskede forandringer. Det er at få hjælp til at bearbejde, hvad der måtte hindre, at livet leves med tilfredshed.

I terapien har jeg fokus på at hjælpe dig til at bryde med uhensigtsmæssige vaner og mønstre, opnå større selvindsigt og selvværd og få mere kontakt til dine ressourcer. Ikke alle svære livsomstændigheder står til at ændre. Terapi kan derfor lige så ofte handle om at få hjælp til at acceptere de ting, du ikke kan ændre og at lære at se forskellen mellem det der kan ændres og det der ikke kan.

Som psykoterapeut bestræber jeg mig på at skabe et ikke-dømmende, tillidsfuldt og nænsomt rum, hvor du som klient kan føle dig tryg uanset hvad du bringer op i terapien.

Individuel samtaleterapi kan være en uvurderlig støtte

De fleste mennesker oplever kriser i løbet af deres liv. Vi er forskellige og reagerer forskelligt på livets udfordringer. Individuel samtaleterapi kan være en uvurderlig støtte og hjælp når du af forskellige grunde oplever at livet er svært. En psykoterapeutisk behandling kan strække sig over flere uger eller år. Det afhænger af hvilke problemer det drejer sig om. Vælger du et længere forløb, vil det kunne hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende, forstå dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre mennesker på.

Gennem terapi kan du blandt andet få hjælp til bearbejdning af:

Lær dig selv bedre at kende

Terapi kan desuden være en hjælp hvis du har et ønske om selvudvikling og mærker et behov for at komme i dybere kontakt til sig selv og til andre mennesker. Gennem terapi vil du kunne opnå at få en større selvaccept og blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.

 

 

Helhedsorienteret terapi

Som terapeut fra ID psykoterapeutuddannelsen er jeg trænet i at arbejde integrativt og dynamisk. Det betyder at jeg i terapien arbejder kreativt med forandringsprincipper og processer fra forskellige psykoterapeutiske retninger, hvilket er med til at sikre en mere helhedsorienteret terapi.

I terapien har jeg særlig fokus på at hjælpe dig med at opdage og mærke dine ressourcer, hvilket for mig er et afgørende udgangspunkt for at kunne rumme det der er svært og opdage de kvaliteter og den ro et hvert menneske også indeholder.

Mindfulness og kropsbevidsthed

Med en baggrund inden for buddhistiske studier og praksis forekommer det mig naturligt at inddrage mindfulness og kropssansinger som del af terapien for at øge bevidstheden om kroppen og sanserne.


Parterapi

Når kærligheden er kommet på prøve

Et godt parforhold kræver en vedvarende indsats fra begge parter. Det kommer ikke af sig selv. Kærlighed til hinanden er som regel ikke nok. God kommunikation, tillid og forståelse er vigtige elementer i parforholdet. Mange par kan have brug for hjælp til at få en bedre kommunikation og genopdage hvorfor de blev tiltrukket af hinanden og hvad de sætter pris på ved hinanden. Parterapi kan både bruges til at styrke  parforholdet og komme videre med samlivet, men kan ligeså vel bruges som en hjælp til at komme ud af et forhold på en ordentligt og respektfuld måde.

Parterapi med to terapeuter

Det særlige ved den parterapi der her tilbydes er, at vi er to terapeuter tilstede. Både en kvinde og en mand. Terapien tilbydes sammen med psykoterapeut Torben Hansen (www.torbenhansen.com). Vi oplever at det er en stor fordel at der er terapeuter til stede af hvert sit køn. Det giver et mere nuanceret billede af situationen og en større forståelse i forhold til de vanskeligheder der kan opstå i et parforhold.

Konflikter ses som udviklingsmuligheder

Kernen i den form for parterapi vi tilbyder er, at konflikterne ses som udviklingsmuligheder og at udfordringerne i virkeligheden kan være det der skal til for at komme i retning af et mere velfungerende og harmonisk parforhold. Alle par oplever konflikter fra tid til anden. Parterapien er en hjælp som du og din partner vil have glæde af og en proces som kan være vanskelig uden en uvildig person som kan facilitere dette.