Psykoterapi med fokus på dine ressourcer

Jeg tilbyder psykoterapi i Horsens og Nørre Snede. Psykoterapi er professionel støtte til at samle mod og styrke til ønskede forandringer. Det er at få hjælp til at bearbejde, hvad der måtte hindre, at livet leves med tilfredshed.

I terapien har jeg fokus på at hjælpe dig til at bryde med uhensigtsmæssige vaner og mønstre, opnå større selvindsigt og selvværd og få mere kontakt til dine ressourcer. Ikke alle svære livsomstændigheder står til at ændre. Terapi kan derfor lige så ofte handle om at få hjælp til at acceptere de ting, du ikke kan ændre og at lære at se forskellen mellem det der kan ændres og det der ikke kan.

Som psykoterapeut bestræber jeg mig på at skabe et ikke-dømmende, tillidsfuldt og nænsomt rum, hvor du som klient kan føle dig tryg uanset hvad du bringer op i terapien.

Individuel terapi kan være en uvurderlig støtte

De fleste mennesker oplever kriser i løbet af deres liv. Vi er forskellige og reagerer forskelligt på livets udfordringer. Individuel samtaleterapi kan være en uvurderlig støtte og hjælp når du af forskellige grunde oplever at livet er svært. En psykoterapeutisk behandling kan strække sig over flere uger eller år. Det afhænger af hvilke problemer det drejer sig om. Vælger du et længere forløb, vil det kunne hjælpe dig med at lære dig selv bedre at kende, forstå dine reaktionsmønstre og din måde at være sammen med andre mennesker på.

Gennem terapi kan du blandt andet få hjælp til bearbejdning af:

Lær dig selv bedre at kende

Terapi kan desuden være en hjælp hvis du har et ønske om selvudvikling og mærker et behov for at komme i dybere kontakt til sig selv og til andre mennesker. Gennem terapi vil du kunne opnå at få en større selvaccept og blive mere tilfreds med dig selv og dit liv.

Helhedsorienteret terapi

Som terapeut fra ID psykoterapeutuddannelsen er jeg trænet i at arbejde integrativt og dynamisk. Det betyder at jeg i terapien arbejder kreativt med forandringsprincipper og processer fra forskellige psykoterapeutiske retninger, hvilket er med til at sikre en mere helhedsorienteret terapi.

Min uddannelse som NARM terapeut har forfinet min tilgang til at kunne arbejde med relationen og med mennesker der har været udsat for tidlige relationelle traumer og udviklingstraumer. Læs mere om min tilgang under menuen NARM

Mindfulness

Med en baggrund inden for buddhistiske studier og praksis forekommer det mig naturligt at inddrage mindfulness som del af terapien for de klienter for hvem dettte måtte være relevant.