Ramt af stress?

Er du sygemeldt med stress eller oplever du symptomer på stress efter at du i kortere eller længere tid været udsat for en belastning af den ene eller anden slags, er det afgørende at påbegynde et behandlingsforløb så hurtigt som muligt. Du kan vælge at bearbejde din stress i et individuelt terapiforløb eller i et gruppeforløb med andre stressramte. Læs nedenfor hvad stress er og om fordelene ved et gruppeforløb.

Hvad er stress?

Stress er kroppens svar på en fysisk eller psykisk belastning. Det er en funktion der gør os i stand til at møde trusler og farer i vores omgivelser bedst muligt. Udsættes vi for en traumatisk hændelse, en ulykke, et overgreb etc. aktiveres det sympatiske nervesystem, hjerterytmen bliver hurtigere og blotrykket øges, hvilket gør os fysisk og psykisk beredte til kampe eller flugt. I en reel truende situation er de kropslige reaktioner naturlige og hensigtsmæssige måder at reagere på.

Når vi udsættes for en stressende situation på eksempelvis arbejdspladsen reagerer kroppen som om den bliver udsat for en fysik trussel eller fare. Kamphormonet adrenalin udløses og gør os i stand til at klare udfordringen. En kortvarig stress virker energimobiliserende – man kan føle sig helt høj og ovenpå. Den parasympatiske del af nervesystemet sørger for at man er i stand til at vende tilbage til en normal ikke stresset tilstand, når opgaven er løst.

Problemet opstår når vi gennem længere tid udsættes for stress og kroppens naturlige forsvar mod belastning aktiveres hyppigere eller hele tiden. Krop og psyke vil få stadig sværere ved at slå alarmberedskabet fra – det parasympatiske nervesystem bliver ikke længere aktiveret og man kan ikke genfinde roen. Over tid kan en vedvarende belastning af krop og psyke føre til egentlig sygdom.

Når stress er blevet en sygdom sidestilles det med et decideret traume. Symptomerne er de samme. Den kroniske stress kaldes derfor også traumatisk stress-syndrom. Er du ramt af kronisk stress vil du kunne genkende langt de fleste af symptomerne beskrevet oven for.

En mildere form for stress er akut stress. Symptomerne ved den akutte stress er mildere og kan hurtigere behandles hvis der interveneres tidligt i forløbet.

Symptomer på stress

 • Indre uro
 • Angst
 • Hyperaktivitet
 • Hypersensitivitet
 • Handlingslammelse
 • Tankemylder
 • Koncentrationsbesvær
 • Mentale blackouts
 • Trang til at isolere sig
 • Energiforladthed
 • Irritabilitet
 • Aggressivitet
 • Svimmelhed
 • Kvalme
 • Søvnbesvær
 • Selvbebrejdelse
 • Følelsen af at miste kontakten til sig selv
 • Følelsen af at være fremmed for sig selv

Bearbejdning af stress i grupper

Ofte er der meget skam forbundet med pludselig ikke længere at kunne det man kunne før. Pludselig at have mistet sin evne til at arbejde og fungere normalt. Ens selvbillede kan lide et alvorligt knæk og man kan få følelsen af ikke længere at kunne kende sig selv. Skammen kan gøre det svært at tale med sine nærmeste om hvad det er man gennemlever. De kender hellere ikke længere én og har måske svært ved at forstå hvordan selv den mindste ting, forventning eller krav fra omverdenen kan føles overvældende og angstfremkaldende. Situationen kan ofte udvikle sig til at man isolerer sig mere og mere og undgår enhver kontakt og konfrontation.

Da skammen giver os trang til at isolere os, kan den blive en hæmsko for at bede om hjælp og komme stresssymptomerne til livs. Det er vores erfaring, at det kan være en uvurderlig støtte at møde andre der gennemlever det samme som én selv. At høre andre fortælle og selv fortælle om sit sygdomsforløb til folk der genkender og gennemgår det samme, har stor terapeutisk virkning. Skammen kan afløses af en dybere erkendelse og accept af ens tilstand og livssituation. Og det er netop disse faktorer der er afgørende for den videre bearbejdning.

To terapeuter pr. gruppe

Gruppeforløbene afholder jeg i samarbejde med min kollega, psykoterapeut og underviser på Vedfelt instituttet, Torben Hansen.

Praktisk​

Gruppens størrelse vil være på max 6 personer. Vi mødes 5 x á 3 timer. Pris pr person pr gang: 750 kr. (Pris pr person i alt: 3950 kr.) Der vil være mulighed for at forlænge forløbet hvis der er behov og interesse for det.

NB! Ved grupper under 6 personer vil mødegangen blive af 2,5 timers varighed.

Tid og sted​

Tid og sted: datoerne for det næste gruppeforløb er 13., 20., 27. februar og 13., 20. marts. Forløbet afholdes centralt i Horsens.

Tilmelding​

Hvis du er interesseret i at tilmelde dig et gruppeforløb eller hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs mere om gruppeforløbet på www.stressbearbejdning.dk