Ofte kan der være skamfulde følelser forbundet med pludselig ikke længere at kunne det man kunne før. Pludselig at have mistet sin evne til at arbejde og fungere normalt. Ens selvbillede kan lide et alvorligt knæk og man kan få følelsen af ikke længere at kunne kende sig selv. Skammen kan gøre det svært at tale med sine nærmeste om hvad det er man gennemlever. De kender hellere ikke længere én og har måske svært ved at forstå hvordan selv den mindste ting, forventning eller krav fra omverdenen kan føles overvældende og angstfremkaldende. Situationen kan ofte udvikle sig til at man isolerer sig mere og mere og undgår enhver kontakt og konfrontation.

Da skammen giver os trang til at isolere os, kan den blive en hæmsko for at bede om hjælp og komme stresssymptomerne til livs. Det er vores erfaring, at det kan være en uvurderlig støtte at møde andre der gennemlever det samme som én selv. At høre andre fortælle og selv fortælle om sit sygdomsforløb til folk der genkender og gennemgår det samme, har stor terapeutisk virkning. Skammen kan afløses af en dybere erkendelse og accept af ens tilstand og livssituation. Og det er netop disse faktorer der er afgørende for den videre bearbejdning.